Miljø

Hos EUROBULK Logistics A/S er miljøvenlig transport ikke bare snik-snak. Vi tager miljøet meget alvorligt, og vi ser det som vores ansvar, som transportvirksomhed at gå forrest og tage miljøvenlige beslutninger. Miljøvenlig transport er konkrete hverdagsbeslutninger og grundlæggende ændringer i måden at drive transportvirksomhed på.

Miljøtiltag hos EUROBULK

Vi igangsætter miljøtiltag, som er konkrete hverdagsbeslutninger og grundlæggende ændringer i måden at drive transportvirksomhed på.

Vi vil gerne være endnu bedre til at reducere vores C02-aftryk. Derfor undersøger vi hele tiden mulighederne for at optimere på dette område. Vi er blandt mange andre tiltag begyndt at benytte HVO 100 (Hydrotreated vegetable oil). HVO subsidierer diesel og er fremstillet af slagteri- og skovaffald og er således stort set CO2 neutralt. 25-30% af vores brændstofforbrug udgøres i dag af HVO 100. Det er ikke muligt at lave en komplet omlægning på nuværende tidspunkt, men der hvor vi kan, bruger vi som nogle af de allerførste i Danmark HVO 100 på vores lastbiler.

EUROBULK forsøger altid at indkøbe de mest miljøvenlige produkter under hensyntagen til det teknisk mulige i en given situation og under hensyntagen til rentabilitet. Samtidig vil der gennem kontrol og andre foranstaltninger forsøges at opnå lavest mulige forbrug og emissioner.

Vi indkøber altid lastbiler med den bedst mulige euronorm, og dem med lavest mulige brændstofforbrug. Euronormerne fortæller, hvilket direktiv om luftforurening køretøjet opfylder. I vores tilfælde opfylder alle lastbiler den højeste norm; EURO 6-normen.

Bilerne reguleres til max. 85 km/t i den digitale tachograf, der føres kontrol af brændstofforbrug, dæktryk, og bilernes interne logdata vurderes. Der forsøges altid at indkøbe dæk med lavest mulig rullemodstand for forbedret brændstoføkonomi samt med længst mulig levetid.

Chaufførerne animeres til at køre økonomisk og med omtanke – også med hensyn til tomgangskørsel, bremsning og acceleration. Logdata fra lastbilerne vurderes og forelægges eventuelt chaufføren. Der forsøges altid at disponere således, at der køres færrest mulige tomme-kilometer.

På kontoret indkøbes, så vidt muligt, produkter med mindst mulig miljøpåvirkning – eksempelvis svanemærkede produkter. Der printes mindst muligt, og der forsøges at sende fakturaer og kontoudtog elektronisk i stedet for på papirfaktura.

 

Ring til os på +45 73 38 73 38

Prøv vores produktgenerator. Hvis produktet dukker op, har vi kørt det før.

Hvis ikke, kan vi sikkert fragte det alligevel.