Mål og vision

Hos EUROBULK Logistics A/S er vi kendt som en af de førende inden for transport af flydende fødevare,- og pulverprodukter i Europa. Vores ansatte er i al beskedenhed eksperter, når det handler om at transportere foder-, fødevarer- og pulverprodukter. Vi er en miljøbevidst transportvirksomhed, som tror på, at det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Vi er  gammeldags i vores kundepleje, og vi er overbeviste om at de nære relationer er dem der skaber det bedste samarbejde.

EUROBULK er en miljøbevidst virksomhed

Vi vil gerne være endnu bedre til at reducere vores C02-aftryk. Derfor undersøger vi hele tiden muligheder for at optimere på dette område. Vi er blandt mange andre tiltag begyndt at benytte HVO 100 (Hydrotreated vegetable oil). HVO 100 subsidierer diesel og er fremstillet på skov- og slagteriaffald. 25-30% af de brændstof vi bruger i vores lastbiler er i dag HVO 100. Det er ikke muligt at lave en komplet omlægning på nuværende tidspunkt, men der hvor vi kan, bruger vi som nogle af de allerførste i Danmark HVO 100 på vores lastbiler.

Kerneværdi at være tæt på kunden

Vi ved, at vores kunder sætter pris på de lange og nære relationer. Der hvor man kender hinandens behov, styrker og svagheder. Derfor har vi fortsat som vision at være synlige overfor kunden. Det betyder, at vi besøger kunden, hvor denne er, kigger vedkommende i øjenene og skaber en fælles forståelse. Vi er overbeviste om, at vi på denne måde løser opgaverne bedst muligt.

Prøv vores produktgenerator. Hvis produktet dukker op, har vi kørt det før.

Hvis ikke, kan vi sikkert fragte det alligevel.