Privatlispolitik

Eurobulk behandler og opbevarer dine data i overensstemmelse med persondataforordningens (EU 2016/679) krav og bestemmelser herom.​Vi benytter alene data til lovlige og saglige formål, fx som led i et ansættelsesforhold eller et kundeforhold.​Vi sletter løbende unødvendige persondata, medmindre vi ved lov er pålagt at opbevare dem i en bestemt periode.​Vi opbevarer som udgangspunkt persondata på medarbejdere i 5 år efter afsluttet samarbejde og på kunder, så længe et kontraktforhold består, eller hvor det med rimelighed kan forventes, at der indenfor kort tid genetableres et kontraktforhold.​Når persondata på kunder skønnes unødvendige, slettes de løbende i overensstemmelse med Eurobulks interne retningslinjer og i overensstemmelse med persondataforordningens krav herom.​Medarbejderne hos Eurobulk instrueres i god databehandlingsskik baseret på principperne i persondataforordningen.

Som datasubjekt har du følgende rettigheder:

  • Retten til at klage til datatilsynet.

  • Retten til at få adgang til at berigtige og få fjernet persondata.

  • Retten til at begrænse eller modsætte dig behandlingen af persondata.

  • Retten til dataportabilitet, hvis det er relevant.

Vi har gode og tidssvarende IT-systemer, som sørger for sikker opbevaring af data, og vi har indgået databehandleraftaler med de tredjeparter, som behandler data på vegne af Eurobulk.​Vi videregiver ikke persondata til lande udenfor EU/EØS, men hvor dette mod forventning alligevel er nødvendigt, da oplyses datasubjektet herom.

Man er altid velkommen til at kontakte Eurobulk angående ovenstående.

Kasper Tvede Larsen – databeskyttelsesrådgiver – kt@eurobulk.dk

Bjarne Callesen – IT ansvarlig – bc@eurobulk.dk.

Kontakt os endelig

Prøv vores produktgenerator. Hvis produktet dukker op, har vi kørt det før. Hvis ikke, kan vi sikkert fragte det alligevel.

I er velkommen til at benytte jer af vores formular, med din forespørgsel eller generelle spørgsmål.

​Kontakt os

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt